Home / Inspiratie / Actueel / Het laatste nieuws over het gebruik van plastic wegwerpproducten

Het laatste nieuws over het gebruik van plastic wegwerpproducten

Het is al enige tijd bekend dat de negatieve effecten op het milieu door zwerfafval groot is. Om dit zwerfafval te beperken is de Europese Single Use Plastics-richtlijn van kracht, ook bekend als de SUP-wetgeving. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen plasticvervuiling. De richtlijn heeft tot doel het gebruik van bepaalde plastic producten voor eenmalig gebruik te verminderen en uiteindelijk te verbieden om zo de hoeveelheid plastic afval in het milieu te verminderen. In dit artikel zullen we de inhoud van de SUP-wetgeving en de gevolgen ervan voor de horeca bespreken.

 

Wat is de SUP-wetgeving?

De SUP-wetgeving is een Europese richtlijn die in 2019 werd aangenomen. Het doel van deze richtlijn is het verminderen van de hoeveelheid plastic afval in het milieu, met name in de oceanen. De richtlijn heeft betrekking op diverse plastic producten, zoals plastic bestek, rietjes, roerstaafjes, ballonstokjes en wegwerpverpakkingen voor levensmiddelen en dranken.

Deze plastic producten zijn vaak maar eenmalig te gebruiken en worden na gebruik weggegooid. Dit zorgt voor een grote hoeveelheid plastic afval die niet kan worden gerecycled en uiteindelijk terechtkomt in de oceanen, waar het grote schade aanricht aan het milieu en de biodiversiteit.

Impact van de SUP-wetgeving op de horeca

De SUP-wetgeving heeft ook gevolgen voor de horeca. Dit brengt een aantal veranderingen met zich mee op zowel financieel als op administratief vlak die wij hieronder verder zullen toelichten om je verder op weg te helpen. The Branding Club staat dan ook volledig achter deze besluiten om de impact op het milieu te reduceren.

De belangrijkste maatregelen om plastic zwerfafval te voorkomen, zijn:

 • Een verkoopverbod op plastic producten
 • Verplichte markering op producten die plastic bevatten
 • Heffingen, zowel voor de klant als de producent

SUP-wetgeving 2023

Sinds 3 juli 2021

Verkoopverbod

 • Producten van oxo-degradeerbare kunststoffen (bijvoorbeeld tasjes en flesjes)
 • Ballonstokjes (behalve voor industrieel of ander professioneel gebruik)
 • Wattenstaafjes
 • Voedsel- en drankverpakkingen en bekers van piepschuim (geëxpandeerd polystyreen EPS)
 • Roerstaafjes
 • Rietjes (behalve rietjes voor medisch gebruik)
 • Bestek
 • Borden

Verplichte markering

 • Verpakkingen van tabaksproducten met filter
 • Drinkbekers van kunststof (het logo moet op de drinkbeker staan)
 • Verpakkingen van vochtige doekjes, maandverband, tampons en tampon-inbrenghulzen

 

Sinds 1 januari 2023

Heffingen voor de producent
Dit geldt voor producenten. De toepassing van de definitie van het begrip 'producent' of 'importeur' voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen verandert. De grootste verandering hierin gaat over bij wie de heffingen worden neergelegd. Voor een aantal producten gaat een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid gelden. Dat betekent dat je als producent meebetaalt aan het inzamelen van het afval en het opruimen van zwerfafval. Dit houdt het volgende in:

 • Verpakkingen waarop naam, merk of logo van de merkeigenaar staan afgebeeld, worden onderworpen aan heffingen vanuit het Afvalfonds. Over deze verpakkingen dient de merkeigenaar zelf aangifte te doen bij het Afvalfonds.
 • Wanneer producten in een verpakking op de markt worden gebracht, betaalt de partij die dat product in een verpakking voor het eerst in Nederland beroepsmatig op de markt aanbiedt.
 • Verkooppuntverpakkingen zijn lege verpakkingen die pas bij verkoop op het verkooppunt worden gevuld, zoals bijvoorbeeld een koffiebeker bij het koffiehuis, of een frietbakje bij een snackkraam. Voor deze verpakkingen is de partij die de verpakking voor het eerst in Nederland op de markt aanbiedt verantwoordelijk voor de heffing van de verpakking. Deze partij zal dus de vastgelegde heffing hiervoor moeten afdragen aan het Afvalfonds.

In sommige gevallen zal The Branding Club hiervoor ook belast worden. Voor deze verpakkingen zijn wij dan ook genoodzaakt dit door te belasten aan onze klanten. De tarieven hiervoor zijn vastgesteld door het Afvalfonds, en zijn hier te vinden.

 

Wanneer een product in opdracht van een merkeigenaar gemaakt is en dit zichtbaar is op de verpakking, wordt de merkeigenaar (onze klanten) verplicht deze bijdrage te betalen aan afvalfondsverpakkingen. Dit is van toepassing op o.a. de volgende producten:

Ofwel: alle eenmalige verpakkingen welke bedoeld zijn voor voedsel of drinken wat gemaakt is van plastic of waar plastic in zit.

 

Vanaf 1 juli 2023

Heffingen voor de klant

 • Klanten moeten gaan betalen voor plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen als zij eten of drinken afhalen of laten bezorgen.
 • Daarnaast ben je verplicht om een alternatief aan te bieden dat opnieuw gebruikt kan worden. Zoals een zelf meegebrachte beker of verpakking. Of een beker of verpakking die klanten terug kunnen brengen met statiegeld of een ander retoursysteem.

Adviesprijzen

Je mag zelf bepalen hoeveel de klant moet betalen voor een beker of verpakking. Het kabinet noemt deze bedragen als richtlijn:

 • € 0,25 voor bekers
 • € 0,50 voor een maaltijd (dit kan bestaan uit meerdere verpakkingen)
 • € 0,05 voor voorverpakte groente, fruit, noten en portieverpakkingen

De bedragen zijn gebaseerd op onderzoek naar de beste prijs: niet te hoog zodat de gast niet afhaakt, en niet te laag zodat de maatregel effect heeft.

 

Vanaf 1 januari 2024

Verkoopverbod

 • Als de klanten eten en drinken op locatie willen nuttigen, mag er geen plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen gebruikt worden.
  • Bijvoorbeeld in de kantine, op kantoor, in het restaurant of snackbar of op een festival. Herbruikbare drinkbekers en voedselverpakkingen worden standaard.

Uitzonderingen
 • Je zamelt de materialen weer in voor hoogwaardige recycling
 • Er geldt een uitzondering voor producten die weer te recyclen zijn tot bekers of voedselverpakkingen. Dit geldt op dit moment alleen voor bekers of voedselverpakking die van PET (polyethyleentereftalaat) zijn gemaakt. Om van deze uitzondering gebruik te maken moet je je aanmelden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Ook moet je het materiaal zelf inzamelen en aanbieden voor hoogwaardige recycling. Het percentage dat je minimaal moet inzamelen loopt jaarlijks op (van 75% naar 90%).
 • Verpakkingen van andere materialen mogen dus vanaf 2024 niet meer aangeboden worden bij consumptie ter plaatse, ook niet tegen bijbetaling.

 

Vanaf 3 juli 2024

 • Doppen moeten vastzitten aan plastic flessen en drankverpakkingen. Zo worden ze automatisch ingeleverd voor recycling en komen ze niet in het zwerfafval.

Let op!

De nieuwe regels gelden ook voor wegwerpbekers en -voedselverpakkingen van bioplastics (biologisch afbreekbaar plastic of plastic van hernieuwbare grondstoffen). Bioplastics zijn in het milieu namelijk net zo schadelijk als andere plastics.

 

Wat betekent dit voor jou?

Ons advies is om jezelf ook in te lezen over het afvalbeheer en de SUP wetgeving en wat dit betekent voor jouw horecazaak. Zo voorkom je namelijk eventuele misverstanden. Naast de tarieven die wij moeten afdragen voor afvalbeheer, zullen ook de tarieven voor de SUP producten worden doorbelast waar van toepassing.

 • Het belangrijkste is dat de onze klanten als merkeigenaren worden gezien als importeur voor de producten vanaf 1 januari 2023 en dus ook zelf aangiftes dienen te doen. Dit was voorheen niet zo geregeld. Wij zullen onze klanten, zo snel als het kan, voorzien van de gewichten van producten die zij afnemen en dit per bestelling weergeven. Onze klanten dienen het tarief te betalen zoals je in de tabel in de afvalbeheer tarieven ziet staan.
 • Los van bovenstaande afvalbeheerbijdrage is er nog de SUP-opslag. Voor de voedselverpakkingen geldt dat de SUP-opslag van toepassing zijn als de verpakking onder de SUP-wetgeving valt. Dit houdt een bedrag van €2,30 in per 1000 stuks van producten die plastic bevatten. Ook voor deze bijdrage, die onze klanten moeten betalen, zullen we van informatie voorzien en zijn onze klanten zelf verplicht om aangifte van te doen.

Gezien ons brede assortiment zullen wij wat tijd nodig hebben om dit allemaal goed en duidelijk in kaart te zetten. Ons streven is januari 2023, maar het kan ook zo zijn dat dit niet haalbaar is. Daarom beroepen wij ons op het recht om, waar nodig, naheffingen toe te passen. Wij hopen op je begrip hiervoor.

 

Wil je weten of jouw producten onder de SUP wetgeving vallen?

Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag samen met jou op zoek naar duurzamere en toekomstbestendige verpakkingsalternatieven!