top of page

Alles wat we maken heeft een impact op de planeet.

Als toeleverancier van de horeca, heeft The Branding Club een belangrijke verantwoordelijkheid wanneer het aankomt op het informeren van horecabedrijven over het verkleinen van hun voetafdruk. Hieronder vind je een aantal van onze belangrijkste acties.

 1. Vanaf 2022 investeren we minstens 1% van onze omzet in duurzame initiatieven. (lees meer)
   

 2. Zorgen dat al onze producten zo duurzaam mogelijk zijn; waar mogelijk circulair

  1. Zorgen dat al het papier (minstens) FSC-gecertificeerd is

  2. Maximaal gebruikmaken van biologisch afbreekbare materialen

  3. Verpakkingen dunner, slimmer of kleiner maken (geen onnodig afval)

  4. Symbool plaatsen op product voor het afval scheiden, zodat we de gebruiker bewust maken / stimuleren afval te scheiden

  5. Producten en grondstoffen zo lokaal mogelijk sourcen, om transportuitstoot te verminderen

  6. Proactief inktverbruik verminderen, door klant te informeren over duurzaam(er) drukken
    

 3. Het gebruik van (grijze) energie minimaliseren

  1. Panden over op groene stroom

  2. Wagenpark 100% elektrisch

  3. Samen met leveranciers investeren in groene stroom voor productie

  4. Thuiswerken stimuleren
    

 4. Footprints in kaart brengen en proactief delen van:

  1. Productie (liefst tot op productniveau)

  2. Logistiek

  3. Bestellingen

We zijn constant op zoek naar nieuwe manieren om (meer) te verduurzamen. Heb je een tip die ons kan helpen de horecabranche te verduurzamen? Tip ons!

bottom of page